อะไหล่รถตัดอ้อย

จำหน่ายอะไหล่รถตัดอ้อย 

 • โซ่รถตัดอ้อย (โซ่สะพาน)
 • ตลับลูกปืนดุมล้อ
 • ไส้ตลับลูกปืนซีล 3 ชั้น
 • ตลับลูกปืนต่างที่ใช้ในรถตัดอ้อย ฯลฯ
 

 ผลทดสอบแรงดึงโซ่สะพาน
 •  การันตีความแข็งแรงโดยสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
 • Maximum load (ค่าแรงดึงสูงสุด) = 81.60 kN หรือ 18,200 lbf

 

 

อะไหล่รถตัดอ้อย

 • Bearing 22211 (รูตรง)
  0.00 ฿
  0.00 ฿
 • Bearing 22213 (รูเฉียง)
  0.00 ฿
  0.00 ฿
 • Bearing 22213 พร้อมสลีฟ
  0.00 ฿
 • Bearing 22214 (รูตรง)
  0.00 ฿
  0.00 ฿
Visitors: 136,240