โซ่ขับ และ โซ่ลำเลียง (Roller Chain & Conveyor Chain)

โซ่ขับและโซ่ลำเลียง

โซ่ขับ หรือ Roller Chain (RS) มาตรฐาน DIN 8187, DIN 8188

ส่วนประกอบของโซ่ขับ

  1. แพลทในและแพลทนอก (Inner Plant and Outer Plant) แพลทเป็นชิ้นส่วนที่รับแรงดึง (Tensile strength) และยังรองรับแรงกระชากในระหว่างทำงานอีกด้วย
  2. พิน (Pin) พินทำหน้าที่รับแรงเฉือน และ แรงบิด (Shearing and Bending) ที่ถูกถ่ายเทมาจากแพลท และยังรองรับแรงร่วมกับบูช (Load-Bearing) ขณะวิ่งเข้าร่องฟันเฟือง ดังนั้นพินต้องสามารถรองรับแรงเฉือน แรงบิต แรงดึง รวมทั้งแรงกระชากได้เป็นอย่างดี
  3. บูช (Bush) เป็นชิ้นส่วนที่รับแรงมาจากหลายๆชิ้นส่วนของโซ่ ดังนั้นบูชต้องมีคุณสมบัติ ในการรับแรงกระชากและการสึกกร่อน ซึ่งบูชเราเป็นบูชไร้รอยต่อ หรือ Seamless bush สามารถทนต่อการรับแรงกระชากได้ดีขึ้น
  4. โรเลอร์ (Roller) โรเลอร์เป็นส่วนที่รองรับแรงกระแทกและแรงกดเมื่อโซ่วิ่งเข้าในฟันเฟือง จึงต้องมีคุณสมบัติในการรับแรงกระแทกและทนต่อการสึกหรอ

 

Visitors: 87,219