ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกกันรุน Cylindrical roller thrust bearings

 

 ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกกันรุน

  (Cylindrical roller thrust bearings)

 

คุณสมบัติ

  • รับแรงได้ในแนวแกน
  • ไม่สามารถรับการเยื้องแนวของเพลาได้

 

หัสของตลับลูกปืน

811 xx

812 xx

 

ชนิดของรัง

  • รังเหล็กปั๊มขึ้นรูป และ รังเหล็กตัด
  • รังทองเหลืองตัดกลึง
  • รังพลาสติก โพลียามาย(Polyamide)

 

ชนิดของรู (Bore)

  • รูตรง(Cylindrical bore)

 

สอบถามรายละเอียดของสินค้า คลิ๊ก...


 

Visitors: 129,648