ตลับลูกปืนเม็ดโค้งรับแรงแนวแกน (กันรุน) Spherical roller thrust bearings


ตลับลูกปืนเม็ดโค้งรับแรงแนวแกน (กันรุน)

(Spherical roller thrust bearings)

 

คุณสมบัติ

  • รับแรงได้ทั้งแรงในแนวแกน และแนวรัศมี
  • รับแรงรุน (แรงในแนวแกนได้ดี)
  • สามารถรับการเยื้องแนวของเพลาได้

 

รหัสของตลับลูกปืน

292 xx

293 xx

294 xx

 

ชนิดของรัง

  • รังเหล็กปั๊มขึ้นรูป
  • รังทองเหลืองตัดกลึง

 

ชนิดของรู(Bore)

  • รูตรง (Cylindrical bore)

 

สอบถามรายละเอียดของสินค้า คลิ๊ก...

Visitors: 129,646