ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก Cylindrical roller bearings

กรุณากรอกข้อความ...

คุณสมบัติ

  • รับแรงได้ในแนวรัศมี (มาก)
  • ไม่สามารถรับการเยื้องแนวของเพลาได้
  • ใช้งานได้ที่ความเร็วต่ำ ถึงปานกลาง

 

รหัสตลับลูกปืน

N 2xx , N 3xx

NJ 2xx , NJ 22xx , NJ 23xx , NJ 3xx , NJ 4xx

NU 2xx , NU 22xx , NU 23xx , NU 3xx , NU 4xx

NU 10xx

NUP 2xx , NUP 22xx , NUP 23xx , NUP 3xx

 

ชนิดของรัง

  • รังเหล็กปั๊มขึ้นรูป
  • รังทองตัดกลึง
  • รังพลาสติก โพลียามาย(Polyamide)

  

ชนิดของรู(Bore)

  • รูตรง (Cylindrical bore)
  • รูเฉียง K (แต่มีใช้น้อยมาก)

 

 สอบถามรายละเอียดของสินค้า คลิ๊ก...

 

Visitors: 129,655