ทำบุญครบรอบ12ปี 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ค.2563  ผู้บริหารและพนักงานบริษัท สแปร์พาร์ท 24 จำกัด

ร่วมกันทำบุญครบรอบ 12 ปี ที่ก่อตั้งบริษัทมา เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บริษัทฯ และ พนักงานทุกคน

ให้มีความเจริญก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในการทำงานยิ่งๆขึ้น


 

Visitors: 136,233