งาน Sugarx Thailand2020

                                                 


                                                    

    

                                                      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 และ วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ.2563 บริษัท สแปร์พาร์ท24 จำกัดได้เข้าร่วมออกบูธงาน

                                                Sugarex Thailand2020 หรือ งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีระดับเอเชีย ด้านอุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาลและการเกษตรจัดขึ้น 

                                              ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น ซึ่งงานครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากผู้เข้าเยี่ยมชมงานอย่างคับคั่งที่ให้ความสนใจ

                                             ต่อสินค้าแบรนด์ Förlänga+  ทางบริษัทสแปร์พาร์ท24 จำกัด ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ให้ความเชื่อมั่นและสนับสนุนสินค้า

                                                                  แบรนด์ของเราเสมอมา และพร้อมเชื่อมั่นให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของลูกค้าต่อไปVisitors: 98,392