งาน Sugarex Thailand 2023


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 และ วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ.2566 บริษัท สแปร์พาร์ท24 จำกัดได้เข้าร่วมออกบูธงาน

Sugarex Thailand2023 หรือ งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีระดับเอเชีย ด้านอุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาลและการเกษตรจัดขึ้น 

ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น ซึ่งงานครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากผู้เข้าเยี่ยมชมงานอย่างคับคั่งที่ให้ความสนใจ

ต่อสินค้าแบรนด์ Förlänga+  ทางบริษัทสแปร์พาร์ท24 จำกัด ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ให้ความเชื่อมั่นและสนับสนุนสินค้า

แบรนด์ของเราเสมอมา และพร้อมเชื่อมั่นให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของลูกค้าต่อไป

 

Visitors: 131,879